Hanna Sarkkinen: Puhe Muistojuhlassa

Hyvät ystävät,

Sisällissota jätti syviä haavoja. Pitkään aikaan sodan tapahtumia ei osattu tai haluttu käsitellä avoimesti ja puolueettomasti. Moni kuoli katkerana ja traumatisoituneena, ja haavat myös periytyivät. Nyt sisällissodan 100-vuotismuistovuonna tapahtumia on onneksi käsitelty aktiivisesti ja avoimemmin.
Olemme täällä Hennalassa muistamassa kärsimyksiä ja uhreja. Se on tärkeää, sillä se mitä täällä Hennalassa tapahtui sata vuotta sitten, oli inhimillisyyden kriisi ja musta piste tasavallan historiassa. Täällä moni punainen nainen ja mies, tyttö ja poika, menetti vapautensa ja henkensä.
Muistovuosi on myös tuonut esille sen, että vuodessa 1918 ja sen jälkimainingeissa riittää edelleen tutkittavaa ja että osa asioista tuntuu yhä kipeiltä. Nyt on myös korkea aika löytää tarvittavat rahat joukkohautojen avaamiseen ja niissä makaavien arvokkaaseen hautaamiseen sekä tietokantojen ja muistomerkkien uhritietojen päivittämiseen.

Hyvät ystävät,
Meidän tämän ajan ihmisten ja yhteiskunnallisten vaikuttajien on tärkeä käsitellä ja muistaa vuoden 1918 tapahtumia. Sisällissota on osa kansallista historiaamme ja kollektiivista muistiamme. Sitä ei saa unohtaa.
Meidän on muistettava, jotta voimme oppia. Meille tämän ajan ihmisille ja päättäjille tärkein oppi lienee se, että avaimia rauhan edistämiseen ja väkivallan torjumiseen myös tässä ajassa ja tulevaisuudessa ovat eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen, yhteiskunnallisen tasa-arvon edistäminen, demokraattisten prosessien kunnioittaminen, oikeusvaltion puolustaminen, vuoropuhelun käyminen, keskinäisen kunnioituksen vahvistaminen sekä vihapuheen torjuminen.
Vasemmistoliiton puolesta haluan kunnioittaa tätä tilaisuutta, muistaa sisällissodan uhreja ja kiittää tilaisuuden järjestäjiä.

 

Hanna Sarkkinen,
Vasemmistoliiton 1. varapuheenjohtaja